هتل‌های پارس

بازدید مدیرعامل و معاون بازاریابی و هتلداری شرکت سرمایه گذاری هتل های پارس از ساختمان خلیج فارس

۲۰
خرداد
۹۷

مدیرعامل و معاون بازاریابی و هتلداری شرکت سرمایه گذاری هتل های پارس از ساختمان خلیج فارس بازدید بعمل آوردند.


به گزارش روابط عمومی هتل شایان، هفتم خرداد ماه سال جاری، جمشید حمزه زاده مدیر عامل و امیر رضا صبور معاون بازاریابی و هتلداری شرکت به همراه سید مرتضی اصفهانی مدیر کل و بهرام خمیسی مدیر فنی پروژه بازسازی ساختمان خلیج فارس پروژه بازسازی این ساختمان بازدید بعمل آوردند.

در این دیدار ، گزارش کاملی از بازسازی ساختمان ساحل ارائه شد.