هتل‌های پارس

بازدید مدیر کل هتل پارس از هلدینگ انتخاب من

۲۳
آبان
۰۲

بازدید مدیر کل هتل پارس از هلدینگ انتخاب من


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، برادران مدیر کل هتل دیداری با مدیر گروه صنعتی انتخاب من داشتند. روز سه شنبه مورخ 9 آبان ماه سال 1402 مدیر کل هتل پارس برادران، کیخائی مدیر داخلی، ناروئی مدیر مالی و سعدی مدیر بازاریابی نشست و گفتگویی در راستای همکاری دو مجموعه با عمادی مدیر گروه صنعتی انتخاب من و تیم بازاریابی و فروش این هلدینگ داشتند ضمن اینکه در حاشیه این دیدار بازدیدی از هایپر انتخاب من نیز بعمل آمد.