هتل‌های پارس

بازدید نماینده معاونت گردشگری کشور از هتل پارس کرمان

۱۴
تير
۹۹

بازدید نماینده معاونت گردشگری کشور از هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، روز پنجشنبه 12 تیر ماه سال 99 نماینده معاونت گردشگری کشور برای تشکیل کمیسیون درجه بندی هتل از بخش های مختلف هتل پارس کرمان بازدید بعمل آورد.