هتل‌های پارس

بازنشستگان تامین اجتماعی کشور در هتل پارس اهواز

۱۴
مهر
۰۰

بازنشستگان تامین اجتماعی کشور در هتل پارس اهواز


به گزارش روابط عمومی هتل پارس اهواز، مهندس بیات رئیس عالی کانون بازنشستگی نشست مشترکی را با رؤسای کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی سراسر کشور مورخ 11 مهرماه سال 1400 در هتل پارس اهواز برگزار کرد که این نشست با پذیرایی میانوعده و ضیافت نهار به تعداد 36 نفر همراه بود.