هتل‌های پارس

بازنشستگی همکاران در هتل پارس کرمان

۰۶
ارديبهشت
۰۱

بازنشستگی همکاران در هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، هتل پارس میزبان جشن بازنشستگی بود.

روز دوشنبه مورخ 29 فروردین ماه سال 1401 با حضور مدیریت هتل و کلیه مدیران و سرپرستان جلسه بازنشستگی دو نفر از همکاران هتل پارس، مهدیه اسدی فرد و محمود ابراهیم زاده در سالن مشتاق هتل برگزار و از این دوستان با لوح تقدیر، سبد گل و کارت هدیه تقدیر بعمل آمد.