هتل‌های پارس

بانک شهر در هتل پارس اهواز

۱۷
آبان
۹۹

بانک شهر در هتل پارس اهواز


به گزارش روابط عمومی هتل پارس اهواز، روز چهارشنبه 14 آبان ماه سال 1399 جلسه بانک شهر با حضور کلیه معاونین و سرپرستان شعب کلیه مراکز استان خوزستان به تعداد 16 نفر در سالن کنفرانس هتل پارس اهواز برگزار شد.