هتل‌های پارس

برگزاری جلسه آسیب شناسی هتل پارس ائل گلی

۲۲
فروردين
۹۷

جلسه آسیب شناسی هتل پارس ائل گلی و راهکارهای آن با حضور مهندس آرا مدیرکل هتل و مدیران و سرپرستان واحدها برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی هتل پارس ائل گلی تبریز، روز چهارشنبه 23 اسفند 96 اولین جلسه آسیب شناسی هتل پارس ائل گلی و راهکارهای آن با حضور محمد آرا مدیرکل هتل و مدیران و سرپرستان واحدها در سالن کنفرانس هتل برگزار شد. در ابتدای جلسه پس از صحبتهای مهندس آرا در خصوص جلسه، حاضرین به بیان نظرات و پیشنهادات و ارائه گزارش از عملکرد واحدها ارائه کردند و در پایان نیز پس از جمع بندی، قرار شد تا جلسات به صورت منظم برگزار شده تا در هر جلسه میزان پیشرفت کاری گزارش شود.