هتل‌های پارس

برگزاری دوره آموزشی ویژه کارکنان هتل پارس تبریز

۲۴
آبان
۹۷

دوره های آموزشی الگوهای رفتاری ویژه کارکنان هتل پارس تبریز برگزار شد


به گزارش روابط عمومی هتل پارس ائل گلی تبریز، هفته آخر مهر و هفته اول آبانماه 97، دوره های آموزشی الگوهای رفتاری ویژه پرسنل هتل پارس ائل گلی تبریز برگزار شد. این دوره ها که با تدریس مهندس آرا مدیرکل هتل برگزار شد، شرکت کنندگان در کلیه واحدها با اصول وآداب حرفه ای چگونگی برخورد با میهمانان آشنا شدند. همچنین قرار است این دوره ها بصورت متداول برگزار شود.