هتل‌های پارس

برگزاری دوره بهداشت اصناف برای پرسنل هتل شایان

۲۵
شهريور
۹۹

برگزاری دوره بهداشت اصناف برای پرسنل هتل شایان


به گزارش روابط عمومی هتل شایان، دوره اصول آشنایی با بهداشت فردی، محیطی، مواد غذایی و اماکن عمومی از 11 شهریور ماه 99 برای پرسنل خانه داری و اغذیه و نوشابه هتل آغاز و با اخذ آزمون در روز 22 شهریور ماه 99 در رستوران لوشاتو هتل به پایان رسید. در پایان از طرف آموزشگاه بهداشت اصناف به تمامی پرسنل حاضر در این دوره گواهینامه معتبر اداره بهداشت اعطاء خواهد شد.