هتل‌های پارس

برگزاری شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت در هتل پارس کرمان

۱۶
شهريور
۹۸

-نشست شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت در هتل پارس کرمان برگزار شد


-

نشست شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت در هتل پارس کرمان برگزار شد

مورخ 7 شهریور ماه سال جاری  شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت باحضور دکتر همتی رئیس بانک مرکزی کشور، معاون وزیر اقتصاد دکتر دهقان، دکتز فدائی استاندارکرمان و نمایندگان استان کرمان در مجلس شورای اسلامی در خصوص رفع مشکلات بخش خصوصی استان کرمان بحث و گفت وگو شد


برچسب ها: -