هتل‌های پارس

برگزاری مجمع عمومی هتلداران استان کرمان در پارس کرمان

۱۲
آبان
۹۸

برگزاری مجمع عمومی هتلداران استان کرمان در پارس کرمان


در روز یکشنبه 12 آبان ماه سال 1398 جسه مجمع عمومی هتلداران استان کرمان در محل سالن مشتاق، یکی از سالنهای هتل پارس کرمان برگزار شد.