هتل‌های پارس

برگزاری نشست بانک توسعه تعاون در هتل پارس کرمان

۱۷
شهريور
۹۸

-

نشست بانک توسعه تعاون در هتل پارس کرمان برگزار شد


نشست بانک توسعه تعاون در هتل پارس کرمان برگزار شد

از مورخ سیزدهم شهریور ماه سال جاری ، کارگاه آموزشی شعب بانک توسعه تعاون  سایر  استان ها به مدت دوز  در سالن مشتاق هتل برگزار و با پذیرایی ناهار وشام در سالن ارگ به همراه اقامت به اتمام رسید.


برچسب ها: -