هتل‌های پارس

برگزاری کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی در دفتر مرکزی

۲۴
آذر
۹۷

اولین گارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی در اتاق کنفرانس دفتر مرکزی برگزار شد


روز پنجشنبه 22 آذر ماه 1397 اولین گارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی در اتاق کنفرانس دفتر مرکزی برگزار شد کلیه شرکتهای خصوصی و دولتی موظفند سالی یکبار کارگاه اموزشی مبارزه با پولشویی برای بالا بردن سطح آگاهی مدیران مالی سازمانها برگزار کنند. این دوره آموزشی برای اولین بار در گروه هتل های پارس برگزار شد. کارگاه مذکور با حضور معاون اداری مالی، مدیر آموزش و کلیه مدیران مالی دفتر مرکزی و هتل های تابعه برگزار شد. مدرس کارگاه دکتر روح اله نجفی دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس بهادار بود.