هتل‌های پارس

برگزاری گارگاه آموزشی ارتباط موثر با مشتری در پارس کرمان

۲۰
خرداد
۹۹

برگزاری گارگاه آموزشی ارتباط موثر با مشتری در پارس کرمان


روز دوشنبه 19 خرداد ماه سال 99 کارگاه آموزشی ارتباط موثر با مشتری برای پرسنل در سالن آریا هتل پارس کرمان برگزار شد.