هتل‌های پارس

بیمه سامان در هتل پارس کرمان

۲۳
آذر
۹۸

بیمه سامان در هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارزس کرمان، روز پنجشنبه 21 آذر ماه سال 98 شرکت بیمه سامان پس از صرف صبحانه در هتل پارس کرمان، جهت بررسی راه کارهای گسترش بیمه های زندگی در سالن اندیشه 2 حضور داشتند.