هتل‌های پارس

تبریک مدیر کل هتل شایان به رئیس جامعه حرفه ای هتلداران ایران

۰۴
دی
۹۸

تبریک مدیر کل هتل شایان به رئیس جامعه حرفه ای هتلداران ایران


احتراما انتصاب مجدد جنابعالی به سمت مدیر عاملی جامعه حرفه ای هتلداران ایران را تبریک عرض نموده و از خداوند متعال موفقیت شما و آن مجموعه ارجمند را خواهانیم.