هتل‌های پارس

تجلیل از سرکارخانم مونس بهنام کارمند نمونه هتل پارس کاروانسرا

۱۴
آبان
۹۷

سرکار خانم مونس بهنام از واحد فرانت آفیس هتل بعنوان کارمند نمونه هتل پارس کاروانسرا آبادان انتخاب و معرفی شد.


به گزارش واحد روابط عمومی هتل، با انتخاب جناب آقای مرتضی سرلک مدیرکل هتل پارس آبادان، سرکار خانم مونس بهنام بعنوان کارمند برترهتل درمهرماه 97 معرفی شد.

لذا در مراسمی که13آبانماه97 در دفتر مدیرکل هتل برگزار شد،از ایشان با اهدای لوح تقدیر وهدیه تقدیر بعمل آمد.

تعهد به کار، برخورد شایسته با میهمان، انجام امورات محوله به نحو احسن از معیارهای انتخاب وی بود.