هتل‌های پارس

تربیت مدرس حرفه ای در هتل پارس کرمان

۲۳
آبان
۰۲

-


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، هتل پارس میزبان همایش تربیت مدرس موسسه آموزشی سحاب بود. روز پنجشنبه و جمعه مورخ 27 و 28 مهر ماه سال 1402 دور آموزشی تربیت مدرس حرفه ای از طرف موسسه سحاب در سالن اندیشه 2 هتل به مدت دو روز متوالی برگزار گردید.