هتل‌های پارس

ترحیم در هتل پارس کرمان

۰۱
آبان
۰۰

ترحیم در هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، مجلس ترحیم در باغ هتل برگزار شد. پنجشنبه مورخ 29 مهر ماه سال 1400 مجلس ترحیمی با رعایت کلیه شیوه نامه های بهداشتی در باغ هتل پارس کرمان برگزار شد.