هتل‌های پارس

تشریف فرمایی معاونت فنی و پشتیبانی شرکت به هتل پارس ائل گلی

۲۲
فروردين
۹۷

محرم امین زاده معاونت فنی و پشتیبانی شرکت سرمایه گذاری گروه هتلهای پارس با استقبال محمد آرا وارد هتل پارس ائل گلی تبریز شد.


به گزارش روابط عمومی هتل پارس ائل گلی تبریز، روز شنبه 4 فروردین 97 ، محرم امین زاده معاونت فنی و پشتیبانی شرکت سرمایه گذاری گروه هتلهای پارس برای بازدید نوروزی و بررسی وضعیت هتل با استقبال محمد آرا به هتل پارس ائل گلی تبریزآمد. پس از بازدید ایشان، طی جلسه ای که با حضور آرا مدیرکل و راستی مدیر واحد فنی و مهندسی هتل برگزار شد، ایشان گزارشی از چگونگی وضعیت هتل و پذیرش میهمانان و روند امور جاری هتل از مدیرکل هتل دریافت کرده و از این وضعیت نسبت به سال قبل اظهار خرسندی و رضایت کردند.