هتل‌های پارس

تشکیل اولین جلسه بازاریابی مدیران و سرپرستان هتل پارس کاروانسرا با مهدی امانی مدیرکل جدیدهتل پارس آبادان

۱۵
مرداد
۹۸

 اولین جلسه بازاریابی هتل پارس آبادان با حضور مدیرکل جدید بیش از 4ساعت به طول انجامید


به گزارش واحد روابط عمومی هتل، اولین جلسه بازاریابی هتل پارس کاروانسرا آبادان درمردادماه 98 با حضور مهدی امانی مدیرکل جدید هتل و کلیه مدیران و سرپرستان هتل یکشنبه13مردادماه 1398در سالن کنفرانس برگزارشد.

این جلسه با هدف بررسی مشکلات وموانع، نقاط ضعف وقوت هتل وهمچنین طرح دیدگاه های مدیران و سرپرستان دایرشد وپس از4 ساعت همفکری، تجزیه و تحلیل موضوعات در پایان جلسه با انتخاب مهدی امانی مدیرکل هتل، اعضای جدید کمیته بازاریابی انتخاب و معرفی شدند.