هتل‌های پارس

تعدیل نیرو در اولویت های گروه هتل های پارس نیست

۰۶
ارديبهشت
۹۹

اخراج و تعدیل نیرو جایی در اولویت و سیاست های گروه  هتل های پارس ندارد


به گزارش خبرگزاری هتل نیوز، جهانگیر اختری، معاون اداری و مالی شرکت سرمایه گذاری هتل های پارس مطرح کرد؛

تا کنون هیچ موردی از اخراج یا تعدیل نیرو در واحدهای زیر مجموعه گروه هتل های پارس، انجام نشده است.

وی گفت: حقوق اسفند، فروردین، عیدی و پاداش پایان سال و سایر موارد به تمامی پرسنل پرداخت شده است.

با تدبیر مدیریت مجموعه، هم اکنون تمامی پرسنل با رعایت دستورالعمل های ستاد ملی مقابله با کرونا در هتل ها حضور دارند.