هتل‌های پارس

تفاهم نامه مابین هتل های پارس و جامعه تورگردانان

۰۸
آبان
۰۰

تفاهم نامه مابین هتل های پارس و جامعه تورگردانان


به گزارش روابط عمومی دفتر مرکزی، روز چهارشنبه مورخ 5 آبان ماه سال 1400 تفاهم نامه ای مابین گروه هتل های پارس و جامعه تخصصی تورگردانان جهت استفاده از امکانات اقامتی هتل های پارس امضا شد.