هتل‌های پارس

تقدیرمدیر کل میراث فرهنگی استان از مدیر کل پارس اهواز

۲۵
مهر
۹۷

-مدیر کل اداره میراث فرهنگی استان ، علیرضا ایزدی با اهدای لوح تقدیر از مدیر کل هتل پارس اهواز تشکر و قدردانی بعمل آورد.


-به گزارش روابط عمومی هتل پارس اهواز، روز سه شنبه بیست و چهارم مهر ماه نود و هفت جلسه ای در سالن کنفرانس هتل با حضور مدیر کل اداره میراث فرهنگی استان خوزستان(علیرضا ایزدی)، رئیس اتحادیه هتلداران خوزستان و عضو هیئت مدیره جامعه هتلداران ایران (عبدالحمید حرمتی)، مدیران هتل های اهواز و سایر مقامات مرتبط تشکیل شد.

دراین جلسه ضمن پرداختن به مسائل روز هتل ها،بررسی عملکرد، ارائه راهکارها در جهت پیشرفت صنعت هتلداری در استان و  ... به مدیران برتر اقامتگاه ها لوح تقدیر اهدا شد.

مدیر کل میراث فرهنگی از حمید نادعلی، مدیر کل هتل پارس اهواز با اهدای لوح تقدیر مراتب تشکر و قدردانی را بعمل آورد.