هتل‌های پارس

تقدیر از پرسنل برتر دوره آموزشی خانه داری

۱۳
تير
۹۷

مراسم تقدیر و نشکر از پرسنل برتر در دوره آموزشی خانه داری که از سوی دفتر مرکزی انتخاب گردیده بودند انجام شد.


به گزارش روابط عمومی هتل شایان، دوازدهم تیرماه 97 پرسنل برتر در دوره آموزشی خانه داری که از سوی دفتر مرکزی انتخاب گردیده بودند معرفی شدند.

در این مراسم که مدیر کل هتل ، مدیران میانی و سرپرستان هتل حضور داشتند از زهره بارخدا سرپرست  و یعقوب انصاری سوپروایزر خانه داری با اهداء لوح تقدیر و کارت هدیه توسط سید مرتضی اصفهانی مدیر کل هتل تقدیر و تشکر به عمل آمد.