هتل‌های پارس

تقدیر از کارمندان نمونه هتل پارس ائل گلی تبریز

۳۰
بهمن
۹۸

از کارمندان نمونه (دیماه 98) هتل پارس ائل گلی تبریز تقدیر بعمل آمد


به گزارش روابط عمومی هتل پارس ائل گلی تبریز، مصطفی معرفی (واحد رستوران) به عنوان کارمند نمونه و علی آدینه (واحد خانه داری)، جعفر عظیمی (واحد خانه داری)، عزیز خلیلی (واحد خانه داری) و مسلم خادم ساران (واحد فنی و مهندسی) به عنوان پرسنل منتخب (دیماه 98) انتخاب شدند. امید است این امر موجب ایجاد انگیزه در راستای ارتقاء خدمات دهی سایر پرسنل گردد و نیز در آخر مراسم الواح تقدیر توسط مدیر کل هتل حسین پور رحیم به پرسنل نمونه اهداء شد.