هتل‌های پارس

تقدیر از کارکنان شاغل هتل پارس کرمان

۰۶
بهمن
۹۷

-


سرکار خانم خدیجه امیری سرمشک  یکی از کارمندان شاغل هتل پارس کرمان به پاس قدردانی از وظیفه شناسی و متعهد بودن در کاربرد مهارت های لازم کاری و اکرام به میهمانان هتل، تقویت حضور و انجام امور محوله به نحو احسن برای پیشرفت گروه هتل های پارس مورد تقدیر و تشکر قرار گرفت.

لذا طی حکمی از خدمات و زحمات نام برده توسط جمشید حمزه زاده مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری هتل های پارس تقدیر به عمل آمد.