هتل‌های پارس

تقدیر مدیر کل هتل از پرسنل فعال در دوره های آموزشی

۱۲
تير
۹۷

-جمال طائی پرسنل واحد خانه داری به عنوان "بهترین پرسنل با بیشترین بازدهی" در دوره های آموزشی هتلداری از سوی دفتر مرکزی گروه هتل های پارس انتخاب شد.


--به گزارش روابط عمومی هتل پارس اهواز، جمال طائی از واحد خانه داری به عنوان "بهترین پرسنل با بیشترین بازدهی" در طی دوره های آموزشی توسط دفتر مرکزی گروه هتل های پارس انتخاب و مدیر کل هتل، طی جلسه ای با حضور کلیه پرسنل واحد خانه داری از ایشان تقدیر و تشکر به عمل آورده و لوح تقدیر و هدیه ای ارزنده به ایشان اعطا نمودند.