هتل‌های پارس

تقویت عملکرد واحد آشپزخانه هتل پارس اهواز

۰۴
آبان
۹۸

تقویت عملکرد واحد آشپزخانه هتل پارس اهواز


به گزارش روابط عمومی هتل پارس اهواز، روز سه شنبه 30 مهر ماه 98 جلسه ای با حضور مدیر کل هتل و معاون هتل، با آشپز های واحد آشپزخانه در دفتر مدیر کل ترتیب داده شد.

در این جلسه، قاسم آریا فرد بر تقویت عملکرد پرسنل واحد آشپزخانه، ارتقای کیفیت غذا، بهبود نحوه طبخ و ........ تاکید کرد.