هتل‌های پارس

تودیع و معارفه در دفتر مرکزی هتل پارس

۱۹
دی
۰۰

تودیع و معارفه در دفتر مرکزی هتل پارس


به گزارش روابط عمومی دفتر مرکزی گروه هتل های پارس، روز یکشنبه 19 دی ماه سال 1400 مراسم تودیع و معارفه در اتاق کنفرانس دفتر مرکزی برگزار شد.

در این جلسه جمشید حمزه زاده مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره پس از تشکر از حسن عابدی مدیر it دفتر مرکزی، وحید نصیری را به عنوان سرپرست it دفتر مرکزی معرفی کرد.

مهدی فراهانی مدیر اداری و رفاهی نیز با حفظ سمت، سرپرست بازرسی دفتر مرکزی معرفی شد.