هتل‌های پارس

تودیع و معارفه سرپرست هتل پارس اهواز

۲۳
شهريور
۰۰

تودیع و معارفه سرپرست هتل پارس اهواز


به گزارش روابط عمومی هتل پارس اهواز، روز شنبه مورخ 20 شهریور ماه سال 1400 جلسه تودیع مهدی امانی، مدیر کل هتل پارس اهواز، با حضور سردار نیکبخت، رئیس هیئت مدیره گروه هتل های پارس و جمشید حمزه زاده،مدیر عامل گروه هتل های پارس و سرپرستان هتل پارس اهواز، برگزار شد و در جلسه مذکور طی حکمی آقای حفیظه الله طلاوری به عنوان سرپرست هتل انتخاب گردید.