هتل‌های پارس

تودیع و معارفه مدیرکل هتل پارس کاروانسرا آبادان

۱۲
مرداد
۹۸

انتصاب مهدی امانی با حکم جمشید حمزه زاده مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری هتل های پارس به عنوان مدیرکل هتل پارس کاروانسرا آبادان


به گزارش واحد روابط عمومی هتل، آیین تودیع و معارفه مدیرکل هتل پارس کاروانسرا آبادان پنجشنبه 10 مردادماه 1398 با حضور جناب آقایان امیر رضا صبورمعاونت بازاریابی وعضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری هتلهای پارس، جهانگیر اختری معاونت مالی و اداری شرکت سرمایه گذاری هتلهای پارس، مدیران و مسئولین هتل پارس آبادان برگزارشد.

در این مراسم که در سالن کنفرانس هتل پارس آبادان منعقد شد، از زحمات و خدمات مرتضی سرلک مدیرکل اسبق هتل با اهدای لوح سپاس، تقدیر و با حکم جمشید حمزه زاده مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری هتل های پارس مهدی امانی به عنوان مدیرکل جدید هتل پارس آبادان منصوب شد.