هتل‌های پارس

تولد کارکنان شهریور ماهی در هتل پارس اهواز

۲۱
مهر
۹۸

-


به گزارش روابط عمومی هتل پارس اهواز، مدیر کل هتل با دعوت از کلیه کارکنان متولد شهریور ماه به دفترشان و اهدای هدیه کوچک، این مناسبت را به صورت حضوری به یکایک کارکنان تبریک گفت.

قاسم آریا فرد همچنین با سفارش یک کیک تولد و سرو آن در دور همی کارکنان متولد شهریور ماه که از قسمت های مختلف هتل بودند، از آنها تقدیر و تشکر به عمل آورد.