هتل‌های پارس

تکریم معاونت هتل پارس کرمان

۰۴
مرداد
۰۰

تکریم معاونت هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، سه شنبه مورخ 29 تیرماه سال 1400 طی مراسمی با حضور مدیریت هتل و کلیه مدیران و سرپرستان از معاونت هتل پارس کرمان تکریم شد.