هتل‌های پارس

تکریم و معارفه مدیریت هتل پارس کرمان

۱۰
مهر
۰۰

تکریم و معارفه مدیریت هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، با حضور مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری هتل های پارس مدیریت هتل پارس کرمان تکریم و معارفه شد. چهارشنبه مورخ هفتم مهر ماه سال 1400 در جلسه ای با حضور جمشید حمزه زاده مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری هتل های پارس، سید امیر رضا صبور معاون بازاریابی و مدیران و سرپرستان هتل از تلاش ها و زحمات مهران سوخکیان تشکر و تکریم بجا آورده شد و معارفه قاسم آریا فر به عنوان مدیریت جدید هتل پارس کرمان انجام گرفت.