هتل‌های پارس

تکنسین های شرکت فولاد خوزستان در هتل پارس آبادان

۱۷
آذر
۹۸

تکنسین های شرکت فولاد خوزستان در هتل پارس آبادان


به گزارش واحد روابط عمومی هتل پارس آبادان، دوره مهارت های زندگی، رفتار اجتماعی ویژه تکنسین های واحدهای مختلف شرکت فولاد خوزستان طی دو دوره در روزهای دوشنبه 11 آذر ماه و 13 آذر ماه 1398 هتل پارس آبادان برگزار شد.

در این دو کارکاه آموزش 70 نفر کارکنان شرکت فولاد خوزستان حضور داشتند و توسط استاد زرگر و استاد مقصودی تدریس شد.