هتل‌های پارس

تیم بادران در هتل پارس اهواز

۲۷
بهمن
۹۹

تیم بادران در هتل پارس اهواز


به گزارش روابط عمومی هتل پارس اهواز، روز جمعه مورخ 24 بهمن ماه سال 99 تیم فوتبال بادران در هتل پارس اهواز اقامت داشت.