هتل‌های پارس

تیم بسکتبال اکسون در هتل پارس ائل گلی تبریز

۰۲
اسفند
۹۹

تیم بسکتبال اکسون در هتل پارس ائل گلی تبریز


به گزارش روابط عمومی هتل پارس ائل گلی تبریز، روز سه شنبه 28 بهمن  ماه سال 1399 تیم بسکتبال اکسون در هتل پارس ائل گلی تبریز اقامت داشت.