هتل‌های پارس

تیم سپاهان در هتل پارس اهواز

۰۳
آبان
۰۰

تیم سپاهان در هتل پارس اهواز


به گزارش روابط عمومی هتل پارس اهواز، روز شنبه 1 آبان ماه سال 1400 تیم سپاهان در هتل پارس اهواز اقامت داشت.

تیم سپاهان در یکی از سالن های هتل پارس اهواز بزرگداشت شهید خوزستانی علی لندی را با حضور خانواده نوجوان شهید برگزار کرد.