هتل‌های پارس

تیم علاءالدین تراول در هتل پارس اهواز

۲۵
مهر
۹۷

-تیم علاءالدین تراول (شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی سفرهای علاءالدین) روز سه شنبه بیست و چهارم مهر ماه نود و هفت وارد هتل شد.


-به گزارش روابط عمومی هتل پارس اهواز، تیم علاءالدین تراول به منظور بازدید از هتل و برگزاری جلسه ی فیمابین با مدیر کل و سایر مدیران مرتبط به مدت یک شب در هتل  اقامت داشتند.