هتل‌های پارس

تیم فوتبال شهرداری آستارا در پارس ائل گلی تبریز

۰۹
آبان
۰۰

تیم فوتبال شهرداری آستارا در پارس ائل گلی تبریز


به گزارش روابط عمومی هتل پارس ائل گلی تبریز تیم فوتبال شهرداری آستارا روز جمعه  7 و شنبه 8 آبان سال ۱۴۰۰ در هتل پارس ائل گلی تبریز اقامت داشت.