هتل‌های پارس

تیم فوتبال هوادار در هتل پارس کرمان

۲۲
تير
۰۰

تیم فوتبال هوادار در هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، تیم فوتبال هوادار تهران روزها ی دو شنبه و سه شنبه مورخ 21 و 22 تیر ماه سال 1400 در هتل اقامت داشتند.