هتل‌های پارس

تیم فوتسال گیتی پسند در پارس کرمان

۲۰
مهر
۰۰

تیم فوتسال گیتی پسند در پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، تیم فوتسال گیتی پسند در هتل پارس اقامت داشت. روز یکشنبه مورخ 17 مهرماه سال 1400 تیم فوتسال گیتی پسند به مدت یک شب در هتل اقامت داشت و همچنین جلسه آنالیز تیم را مورخ 18 مهرماه سال 1400 در سالن اندیشه هتل برگزار کرد.