هتل‌های پارس

تیم مس رفسنجان در هتل پارس کرمان

۱۴
تير
۹۹

تیم مس رفسنجان در هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، روز سه شنبه 10 تیر ماه سال 99 تیم مس رفسنجان در هتل پارس کرمان اقامت داشت.