هتل‌های پارس

تیم نساجی مازندران در پارس ائل گلی تبریز

۱۷
اسفند
۹۹

تیم نساجی مازندران در پارس ائل گلی تبریز


به گزارش روابط عمومی هتل پارس ائل گلی تبریز، روز جمعه 15 اسفند ماه سال 1399 تیم نساجی مازندران در هتل پارس ائل گلی تبریز اقامت داشت.