هتل‌های پارس

تیم های آمادگی جسمانی کشوری در هتل پارس کرمان

۱۱
دی
۰۰

تیم های آمادگی جسمانی کشوری در هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، هتل پارس میزبان تیم های حاضر در مسابقات آمادگی جسمانی کشوری ایمیدور بود.

روز پنجشنبه مورخ 9 دی ماه سال 1400 هتل پارس کرمان میزبان جمعی از تیم های شرکت کننده در مسابقات آمادگی کشوری ایمیدور بود.