هتل‌های پارس

جشن پایان سال دفتر مرکزی

۲۸
اسفند
۹۷

جشن پایان سال کارکنان دفتر مرکزی، در هتل میگون برگزار شد


به گزارش روابط عمومی دفتر مرکزی، روز یکشنبه 26 اسفند سال 1397 جشن پایان سال شرکت سرمایه گزاری هتل های پارس با حضور رئیس هیات مدیره و مدیر عامل، اعضای هیات مدیره، معاونین و مدیران و سایر کارکنان دفتر مرکزی در سالن کنفرانس هتل میگون برگزار شد.

در این نشست صمیمانه جمشید حمزه زاده مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری هتل های پارس در مورد روند فعالیت ها و دستاورد های سال جاری و برنامه های سال آتی صحبت کرد و بعد از آن از کارکنان بازنشسته دفتر مرکزی با تقدیم هدایا تقدیر و تشکر انجام شد.