هتل‌های پارس

جعفری مدیر روابط عمومی هتل همای شیراز در پارس کرمان

۲۸
تير
۰۱

جعفری مدیر روابط عمومی هتل همای شیراز در پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، هتل پارس میزبان مدیر روابط عمومی هتل همای شیراز بود.

روز دوشنبه مورخ 20 تیر ماه سال 1401 مدیر روابط عمومی هتل همای شیراز، جعفری در هتل پارس کرمان اقامت داشتند.