هتل‌های پارس

جلسه مدیر رفاهی با مدیران و سرپرستان هتل پارس کرمان

۰۶
بهمن
۰۰

جلسه مدیر رفاهی با مدیران و سرپرستان هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، مدیر اداری و رفاهی و سرپرست بازرسی شرکت هتل های پارس جلسه ای را با مدیران و سرپرستان هتل برگزار کرد.

روز دوشنبه مورخ 4  بهمن ماه سال 1400 کلیه مدیران و سرپرستان هتل جلسه آموزشی نرم افزار کسرا با حضور مهدی فراهانی مدیر اداری و رفاهی و سرپرست بازرسی شرکت هتل های پارس را در سالن مشتاق هتل برگزار کردند.