هتل‌های پارس

جلسه مدیر رفاهی با واحد خانه داری هتل پارس کرمان

۰۶
بهمن
۰۰

جلسه مدیر رفاهی با واحد خانه داری هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، مدیر اداری و رفاهی شرکت هتل های پارس جلسه ای را با پرسنل خانه داری هتل برگزار کرد.

روز یکشنبه مورخ سوم بهمن ماه سال 1400 پرسنل واحد خانه داری(بدون حضور مدیر واحد) جلسه ای را با آریا فرد مدیر کل هتل و با حضور مهدی فراهانی مدیر اداری و رفاهی و سرپرست بازرسی شرکت هتل های پارس در سالن اندیشه دو برگزار کردند.